Nieuw ontslagrecht niet goed voor werkgever

Dat de werknemer er bekaaid vanaf zou komen in het nieuwe ontslagrecht was al snel duidelijk. Maar ook voor werkgevers is de regeling niet goed.

De plannen met ontslagrecht en WW in het Lenteakkoord hebben dus niet de uitwerking die ze beogen. Dat hebben 16 hoogleraren en universitair docenten en onderzoekers aan de Tweede Kamer geschreven.

Ten eerste wijzen de hoogleraren erop dat ‘we' de starheid van het huidige systeem niet moeten overdrijven. Ook als het gaat om onbepaaldetijdcontracten. Ze wijzen erop dat slechts 10 procent van de ingediende ontslagaanvragen bij UWV wordt geweigerd. Nederland ligt wat betreft Employment Protection Strictness op het gemiddelde van alle EOCD-landen. Duitsland kent zelfs meer beperkingen.

Verder hebben al die achttien hoogleraren en universitair docenten gezamenlijk geen wetenschappelijke onderbouwing kunnen vinden voor de stelling dat een soepeler ontslagrecht leidt tot meer werkgelegenheid. De lonen zullen wel dalen, maar ook de arbeidsproductiviteit neemt af, zo is gebleken uit onderzoek van econoom Alfred Kleinknecht.

Dat de werkloosheidscijfers zullen worden verlaagd wanneer bedrijven moeten betalen voor het eerste half jaar van WW, is eveneens te kort door de bocht menen de hoogleraren. Het plan is natuurlijk gebaseerd op het succes bij loondoorbetaling bij ziekte. Ziekte is echter allerminst vergelijkbaar met werkloosheid. Heeft een werkgever op ziekte vaak direct invloed, werkloosheid is toch vaak een direct gevolg van conjunctuurschommelingen waarop een organisatie maar beperkt invloed heeft.

Verder is het repressief ontslagstelsel niet per se voordelig. Momenteel weet de werkgever al in korte tijd waar hij aan toe is en welke kosten met een ontslag zijn gemoeid. In het nieuwe stelsel kan de werkgever na jarenlange procedures nog voor enorme kosten worden gesteld, als blijkt dat de rechter het ontslag onterecht vindt.

Reacties

 1. guest zegt

  Waar is de tijd gebleven dat adviezen van deskundigen nog serieus werden genomen, ookal ondersteunden de adviezen niet de vorogenomen plannen?

 2. guest zegt

  Welke simpele ziel heeft dit geschreven: “Verder hebben al die achttien hoogleraren en universitair docenten gezamenlijk geen wetenschappelijke onderbouwing kunnen vinden voor de stelling dat een soepeler ontslagrecht leidt tot meer werkgelegenheid. De lonen zullen wel dalen, maar ook de arbeidsproductiviteit neemt af, zo is gebleken uit onderzoek van econoom Alfred Kleinknecht.”
  Immers, dalende lonen en afnemende ap zijn per definitie factoren die werkgelegenheid bevorderen.

 3. guest zegt

  Over de uitgangspunten van dit plan is al veel discussie gaande. Ik focus mij even op het thema: de hoorprocedure.
  In de Hoofdlijnennotitie wordt daarover opgemerkt: “Het spreekt voor zich dat een dergelijke procedure zorgvuldig moet worden gevoerd”.

  Mijn vraag is: hoe stellen werkgevers zich voor aan die procedure en aan het uitgangspunt van zorgvuldigheid vorm te geven?
  Hoe gaat de OR daaraan een bijdrage leveren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*