Ook werknemer moet meewerken aan mediation

Een werknemer die om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst vraagt, vangt bot. Hij had eerst moeten meewerken aan de geadviseerde mediation, vindt de rechter.

Een werknemer bij een hogeschool vraagt de kantonrechter om zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden en vraagt daarbij een ontslagvergoeding van 146.000 (C=1,3). Na zijn burn-out is er een arbeidsconflict ontstaan over de re-integratie. En hij ziet de samenwerking met hogeschool nu niet meer zitten. De bedrijfsarts heeft mediation aangeraden maar na in het intakegesprek bleken de  doelen zo ver uiteen te lopen dat de mediator afzag van het traject. De werknemer was gericht op  beëindiging van de arbeidsrelatie en de werkgever wilde door met de re-integratie.  Ondertussen had de bedrijfsarts een 2e spoor re-integratie geadviseerd; de man zou gaan re-integreren bij een andere werkgever.

De rechter verwacht in een situatie als deze dat de partijen in de eerste plaats aansturen op herstel van het vertrouwen. In plaats van daar aan mee te werken heeft de werknemer veel te snel aangestuurd op beëindiging van de arbeidsrelatie, vindt de rechter. Hij had moeten meewerken aan mediation om te bekijken of het vertrouwen nog hersteld kon worden. De verzoek tot ontbinding wijst de rechter dan ook af, ook omdat het de bedoeling is dat de werknemer uiteindelijk passend werk bij een andere werkgever gaat doen.

Andere rechters over meewerken aan mediation
In  de afgelopen anderhalf jaar hebben rechters zich regelmatig uitgesproken over de rol van werknemers en werkgevers bij mediation. Een rechter oordeelde dat tegenover de verplichting van de werkgever om het salaris door te betalen, van de werknemer gevraagd wordt dat hij meewerkt aan mediation als daarmee het arbeidsconflict kan worden opgelost (LJN BV5469).

Een andere rechter stelde dat als een werknemer weigert om mee te werken aan mediation dat belemmering of vertraging van het herstel is als mediation de aangewezen route is, het aannemelijk is dat mediation het herstel zal bevorderen en als van de werknemer in redelijkheid kan worden gevraagd om mee te werken aan mediation (LJN BV6626).

Tot slot ging een rechter uitgebreid in op de eisen van modern werkgever- en werknemerschap. Waarbij hij stelde dat er communicatie moet zijn, gericht op oplossingen, en mediation. Pas als dat niet blijkt te werken, staat de weg naar de rechter open (LJN BQ3318).

LJN BW6702

Reacties

  1. guest zegt

    Het is hoopgevend dat de rechter met dergelijke uitspraken in toenemende mate het belang en nut van mediation erkent.
    In heel veel gevallen waarin zich problemen in de werksituatie voordoen, kunnen fantastische resultaten worden bereikt doordat met behulp van mediation aan een échte oplossing van die problemen kan worden gewerkt. Die oplossing kan – bijvoorbeeld – zijn dat de verstoorde werkrelatie wordt hersteld. Of uit het begeleiden van de werknemer naar een andere baan. Of hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf door de werknemer in het kader van een vertrekregeling. Of eventueel een exit-traject met voorzieningen voor opleiding of omscholing.
    Te vaak is de focus van de werknemer louter gericht op het meekrijgen van een (hoge) ontslagvergoeding.
    Als werkgever en werknemer het belang onderkennen van het volgen van een mediationtraject en er niet a priori voor kiezen om de zaak aan de rechter voor te leggen, kan er dus letterlijk voor beide partijen veel winst worden behaald

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*