Vier belangrijkste bezuinigingsmaatregelen voor P&O

Waar raken de jongste bezuinigingsmaatregelen de P&O-afdeling?

Wat de voormalige regering in zeven weken Catshuis niet lukte, werd in een kwestie van dagen bereikt door de ‘Kunduzcoalitie'. Het nieuwe akoord werd bereikt door een tijdelijke coalitie van de VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks. Het bezuinigingspakket van ruim 14 miljard moet het begrotingstekort terugdringen tot 3 procent, de gestelde EU-norm. De maatregelen kunnen door een nieuw gevormd kabinet nog worden aangepast en zijn dus ‘houdbaar' tot de verkiezingen op 12 september.

Demissionair Minister De Jager stuurde de brief met het akkoord naar de Tweede Kamer. Daarin moeten vooral het pensioen en de ambtenaren het ontgelden. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die P&O raken:

1. Vanaf volgend jaar geldt er twee jaar lang een nullijn voor ambtenaren. Hun salarissen worden dus niet verhoogd. In overleg met de sector zal 75 miljoen extra worden uitgetrokken om de kwaliteit van leraren en schoolleiders te versterken. Voor werknemers in de zorg en mensen met een met een uitkering wordt een uitzondering gemaakt.

2. Hogere inkomens zullen in deze tijd ook een extra bijdrage moeten leveren aan het oplossen
van de begrotingsproblematiek. Hogere inkomens – inclusief bonussen – worden in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing, de ‘eenmalige crisisheffing'. Daarnaast wordt de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen verhoogd van 30 naar 75 procent.

3. De verhoging van de AOW-leeftijd wordt versneld ingevoerd. In 2013 wordt de eerste stap genomen: de pensioengerechtigde leeftijd wordt met een maand verhoogd. De jaren daarna steeds met 2 a 3 maanden. Uiterlijk in 2019 moet de pensioenleeftijd op 66 jaar uitkomen en uiterlijk in 2024 op 67 jaar. Daarna wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2014 zal de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar. In aanvulling daarop zal het fiscaal maximale opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen naar beneden worden aangepast. Het beschikbare budget voor de extra ‘doorwerkbonussen' wordt beëindigd.

4. Werkgevers gaan de eerste zes maanden van de WW-uitkering betalen. Daartegenover staat dat het ontslagrecht wordt versoepeld: ontslagvergoedingen worden beperkt. Het resterende deel van de ontslagvergoeding zal worden gebruikt voor (om)scholing en van werk-naar-werk trajecten. De duur en de hoogte van WW-premie veranderen niet, maar omdat deze maatregelen pas in 2014 van kracht gaan, zal deze premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk worden verhoogd.

Er worden ook een aantal bezuinigingen teruggedraaid, zoals de bezuinigingen van 100 miljoen euro in het passend onderwijs, waarvoor leraren dit jaar meerdere keren massaal in staking gingen.

Lees ook de reacties op het akkoord.

 

Reacties

  1. guest zegt

    Natuurlijk hebben de hier genoemde maatregelen een impact op het vak van de P&O/HRM, al was het maar vanwege het feit dat deze professionals per definitie opereren op het snijvlak van organisatie en medewerkers (/samenleving). Maar er liggen m.i. nog een aantal interessante thema’s op het bordje van P&O/HRM.
    De vergrijzing die aanpassingen in AOW-leeftijd veroorzaakt, zal tevens tot gevolg hebben dat het bestaande pensioenstelsel zal gaan veranderen, maar ook dat organisaties wegen zullen moeten vinden om de verouderende werknemer langer inzetbaar te houden, een persoonlijk en professioneel ontwikkelingsperspectief bieden ook voor na hun 40ste jaar. De aantredende jongere generaties werkenden zullen andere arbeidsverhoudingen kiezen, waarin flexibiliteit en aanpassing van de work-life balance aan verschillende levensfases aan de orde zullen komen, evenals gewijzigde arbeidsverhoudingen, waarin ZZP-achtige constructies van toenemend belang zullen zijn. HR zal een cruciale rol spelen in het ontwikkelen van toekomstig talent, als de schaarste op de arbeidsmarkt toeneemt. Kortom: Veel kansen voor HRM om toegevoegde waarde te leveren in de komende jaren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


*